Ojciec Maciej Zięba nie żyje. Zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej.

Urodził się we Wrocławiu w 1954 roku. W latach 1973-78 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie pracował naukowo jako fizyk w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Związany od 1973 r. z kręgami opozycji demokratycznej, był członkiem zarządu a później wiceprezesem wrocławskiego KIK. W sierpniu 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Solidarności Dolnośląskiej”, potem dziennikarz „Tygodnika Solidarność” w Warszawie.
W sierpniu 1981 wstąpił do Zakonu Dominikanów, w którym w 1986 r. złożył śluby wieczyste, a w 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.
W 1997 roku uzyskał stopień doktora. Był stypendystą Uniwersytetu w Eichstätt, Catholic University of America (Waszyngton) oraz American Enterprise Institute w Waszyngtonie.
Opublikował książki: „Biało-czarne zapiski” (1987) Chrześcijaństwo-demokracja-kapitalizm” (wraz z M. Novakiem i A. Rauscherem SJ, 1993), „Po szkodzie? Przed szkodą?” (1996), „Demokracja i antyewangelizacja” (1997), „Niezwykły pontyfikat” (1997), [wydanie francuskie Jean-Paul II, un prophete incompris, Paris 1998, wydanie amerykańskie Suprising Pope, New York 2000]; „Papieże i kapitalizm” (1998); jak również kilkaset artykułów w prasie krajowej m.in. w Tygodniku Powszechnym, Przeglądzie Politycznym, Znaku, Ethosie, Odrze, Res Publice oraz prasie zagranicznej. Jego prace tłumaczone były w USA, Anglii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

Od 1990 roku był wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie. W latach 90-tych uczestniczył w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach oraz wygłaszał gościnne wykłady na wyższych uczelniach w Polsce, USA, Włoszech, Czechach i na Ukrainie.

Był członkiem rady programowej Studium Generale Europa przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Centrum im. Adama Smitha w Warszawie oraz kwartalnika myśli politycznej Civitas. Współzałożyciel w 1992 r i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1998-2006 (dwie kadencje) był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów.

Założyciel i od 1995 roku dyrektor Instytutu Instytut Tertio Millennio.

Organizator i w latach 2007–2010 dyrektor Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Znawca katolickiej nauki społecznej i nauczania Jana Pawła II, duszpasterz.

O mszy św. sprawowanej za śp. o. Macieja poinformujemy w najbliższym czasie.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!