Od czerwca do końca listopada przy kościele pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku trwały prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji zachodniej i szczytach tej elewacji, zrealizowanie zadania było możliwe będzie wsparciu trzech instytucji: Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł prawie milion złotych. Prace polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła, ceglana elewacja została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, przeprowadzono konserwatorskie wzmocnienie cegły i spoiny. Wykonano także konieczne naprawy w trudno dostępnych partiach szczytów. Także miejsca pęknięć zostały naprawione, a miejsca narażone na działanie wody opadowej zostały poddane zabiegowi hydrofobizacji. Zadanie przeprowadzono na powierzchni ponad 528 metrów kwadratowych.

Podczas prac uzupełniono także brakujące elementy dźwigu, dzięki czemu dźwig jest sprawny, a jego forma czytelna. Wskazuje na wykorzystywanie przed wiekami strychu kościelnego jako miejsca składowania potrzebnych materiałów i zapasów klasztoru dominikanów.

Jako zabieg końcowy wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne poprawiając tym samym estetykę i ujednolicając powierzchnię elewacji, jednocześnie zgodnie zatwierdzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zatarto nowożytnych przemurowań widocznych na elewacji zachodniej.

Dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego wyniosła 342.783,00 zł
Dotacja Gminy Miasta Gdańska wyniosła: 400.000,00 zł
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła: 200.000,00 zł

Przy okazji prac elewacyjnych udało się również przywrócić na szczycie elementy dekoracyjne: gwiazdki, chorągiewki i kule. Fundatorami gwiazd i kul stały się osoby prywatne wspierające działania konserwatorskie prowadzone przy kościele. Chorągiewki umieszczona na najwyższych sterczynach bracia zadedykowali trzem instytucjom, które stały się Dobrodziejem klasztoru w czasie zamknięcia kościoła św. Mikołaja – Klasztorowi Karmelitów, Centrum św. Jana i Parafii Mariackiej w Gdańsku.

W jednej z kul umieszczono kapsułę czasu, która będzie nośnikiem informacji dla potomnych. Wykonano również wymianę dwóch rur spustowych oraz koszy na nowe z blachy miedzianej. Na podstawie zachowanych fotografii archiwalnych fotografii odwzorowano kształt brakującego rzygacza.

Bardzo dziękujemy Samorządowi Województwa Pomorskiego, Gminie Miasta Gdańska oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za umożliwienie przeprowadzenia tego pilnego zadania.

Obecnie dzięki pracom konserwatorskimi wykonanym w tym roku oraz pracom przy ścianie wschodniej przeprowadzonym w 2019 roku, obie elewacje szczytowe kościoła są naprawione i zabezpieczone. Struktura obiektu jest wzmocniona, powstrzymano dalszą destrukcję, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w kościele i jego otoczeniu. Bezpośrednie zagrożenie wynikało z uwagi na odspajają się cegłę. Przeprowadzone prace uczytelniły także reprezentacyjny charakter elewacji zachodniej kościoła dominikanów, która widoczna była dla przybywających niegdyś do Gdańska, a w przyszłości umożliwi dalsze prace wzmacniające konstrukcję.