„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom”. (Tt 2,11)

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy, aby każdy z nas przyjął do swojego serca pokój i radość tajemnicy przyjścia Chrystusa.

Niech dobry Bóg oddali od nas ciemność nocy i da nam swoje światło i nadzieję.

gdańscy dominikanie