W tym roku planujemy wydać w formie książkowej „Wspomnienia br. Wilhelma”, który od 1946 roku aż do swojej śmierci w 2005 roku pracował w klasztorze w Gdańsku, przez wiele lat był ekonomem klasztoru i organistą bazyliki.

Swoje wspomnienia z przedwojennego pobytu w klasztorze lwowskim oraz lata spędzone w Gdańsku spisał pod koniec swojego życia. Barwnie i z humorem opisał powojenne losy gdańskich dominikanów oraz naszego miasta.

Zapraszamy Przyjaciół i Krewnych brata Wilhelma Paściaka do udostępniania archiwalnych fotografii oraz wspomnień na potrzeby publikacji.
Zwracamy się także o pomoc finansową na pokrycie kosztów druku książki.

Przelewy można kierować na konto naszej Fundacji Centrum św. Jacka:
PL 15 1090 1098 0000 0001 0275 9068
ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk
SWIFT: WBKPPLPP
KRS 0000 214 749
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, także w formie przekazania 1% obowiązkowego podatku. Szczegóły związane z publikacją książki także pod adresem mailowym: [email protected].