Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % obowiązkowego podatku na cele Fundacji Centrum św. Jacka.

Fundacja została powołana przez gdańskich dominikanów w 2004 roku do realizowania działań charytatywnych, ochrony i promocji dziedzictwa Mikołaja. Fundacja Centrum św. Jacka jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Dzięki zebranym funduszom, możemy np. przygotowywać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie czy opłacać prace projektowe, które są obecnie kluczowe dla systematyczne rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w kościele.

Bardzo dziękujemy wszystkim, który od lat w ten sposób kierują swoją pomoc.

Dane Fundacji:
Fundacja Centrum św. Jacka
ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk
KRS 0000 214 749

dopisek: prace konserwatorskie w kościele