Zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się prace stabilizujące ściany szczytowe bazyliki. Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego za pomoc w systematycznym rozwiązaniu problemów konstrukcyjnych naszego kościoła i udzielenie dotacji w wysokości 121 271,00 złotych.

Koszt całości prac wynosi 242 542,17 złotych. Wkład własny do dotacji (czyli 121 271,17 złotych) uzyskano dzięki wpłatom wielu osób prywatnych wspierających nasze starania o stabilizację konstrukcji budowli kościoła. Bardzo dziękujemy za każda wpłatę na konto klasztoru.

Prace będą polegały na montażu zawłok spinających szczyty. Co ciekawe pierwsze takie elementy wzmacniające szczyty wykonano pod koniec XIX wieku (szczyty wschodnie) oraz pod koniec lat 20. XX wieku (szczyty zachodnie). Po stu latach, po wykonaniu niezbędnych analiz i opracowań, kontynuujemy intuicje i zamiary dawnych inżynierów.

Prosimy także o pomoc w postaci 1% obowiązkowego podatku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w Mikołaju. Organizacją pożytku publicznego jest powołania przez Klasztor Fundacja Centrum św. Jacka, KRS 0000 214 749.