W najbliższy piątek o godz. 20:00 w kaplicy św. Jacka zostanie odprawiona msza św. dla duszpasterstwa związków niesakramentalnych.

Będzie to pierwsza liturgia dla wspólnoty po dłuższej przerwie związanej z epidemią. Następna msza św. dla duszpasterstwa będzie miała miejsce 11 czerwca.

Wejście do kaplicy przed dom duszpasterski, przejście od ul. Pańskiej.

„Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą – owszem jako ochrzczeni powinni – uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę Świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymującą ich w wierze i nadziei”.
(Familiaris Consortio)