W ostatnim głosowaniu Radni Miasta Gdańska przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na prace konserwatorskie w naszym mieście.
Nasz klasztor złożył cztery wnioski na różnorodne zadania, dzięki dotacjom zrealizujemy w tym roku następujące zadania:

1. Konserwacja papieskiego umbraculum z Gdańska, to unikalny na skalę kraju zabytek związany z przywilejami papieża Piusa XII z 1928 roku (foto nr 1: foto czaszy parasola liturgicznego).
Dotacja wynosi 60 000 zł, wkład wynosi klasztoru 21 722 zł.

2. Pierwszy etap konserwacji gotyckiej polichromii pasyjnej z prezbiterium kościoła. To największy tego typu obiekt w Gdańsku (foto nr 2, detal polichromii).
Dotacja wynosi 49 000 zł, wkład własny klasztoru to 16 895zł.

3. Prace przy oknach zakrystii. W marcu 1945 działania wojenne zniszczyły oryginalne szklenie kościoła. Dzięki dotacji badaniom i konserwacji poddane zostaną maswerki oraz przywrócone zostanie historyczne szklenie.
Dotacja to 170 000 zł, własny klasztoru 63 129 zł.

4. Konserwacja wieży kościoła. To kolejny etap prac mających na celu zabezpieczenie i konserwację elewacji kościoła. Do tej pory zrealizowano prace przy elewacji wschodniej (2019), elewacji zachodniej (2020) oraz elewacji południowej zakrystii (2020). Etap z uwagi na umiejscowienie wieży będzie należał do najbardziej skomplikowanych.
Dotacja wynosi 350.000 zł, wkład własny klasztoru 125.317 zł.

Dziękujemy Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków za analizę wniosków klasztoru i Radnym Miasto Gdańsk za głosowanie za przyjęciem uchwały.