Odbiorem konserwatorskim z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończyliśmy kolejne bardzo ważne zadanie związane ze stabilizacją konstrukcji Mikołaja.

Prace dotyczyły wzmocnienia zachodniej i wschodniej ściany szczytowej budynku kościoła. Zgodnie z projektem wykonano stalowe elementy oporowe w formie zawłok zaczepionych o frontową część elewacji i zakotwionych do elementów poprzecznych (belki, płatwie) istniejącej drewnianej więźby dachowej. Zostały wykonane przestrzenne układy stalowych tężników poziomych oraz połaciowych, których celem jest przejęcie jak największej części siły podłużnej z zawłoki i sprowadzenie jej do poziomu oparcia więźby dachowej. Wykonano nowe zawłoki na wzór zawłok istniejących zamontowanych na początku XX wieku. Zawłoki historyczne będące w dobrym stanie technicznym zostały oczyszczone i powierzchniowo zabezpieczone.

Zrealizowane roboty zabezpieczają konstrukcję kościoła zapewniają stateczność nierównomiernie odchylonych szczytów na działania wiatru (parcie, ssanie).
Realizacja zadania stabilizującego konstrukcję, ale także zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańcom ul. Lawendowej oraz mieszkańcom klasztoru była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego. Bardzo dziękujemy Radnym Województwa Pomorskiego oraz urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za wspólną troskę o zabytki i dziedzictwo Pomorza.

Drugą połowę kwoty otrzymaliśmy podczas kwest w naszym kościele oraz dzięki wpłatom na ten cel na konto klasztoru. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i każde wsparcie osób uczestniczących razem z nami w wyzwaniach, które stoją przed nami!