Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania.

Kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu zacznie się w pierwszym tygodniu października i będzie trwał 8 tygodni (1 spotkanie na tydzień).

Zgłoszenia proszę kierować do 30 września do o. Jacka Truszczyńskiego.