W dniach od 15 do 17 października świeccy dominikanie z gdańskiej fraterni pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej wzięli udział w swoich dorocznych rekolekcjach.
Odbyły się one na Wyspie Sobieszewskiej, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.

Na rekolekcjach zgromadziło się ponad dwadzieścia osób, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, modlić się, dzielić doświadczeniem wiary i wysłuchać nauk rekolekcyjnych o. Aleksandra Kozy OP. Jedno ze spotkań rekolekcyjnych poświęcone było encyklice papieża Franciszka Fratelli tutti, natomiast konferencje, wygłoszone przez obecnego asystenta fraterni, dotyczyły (nowej) ewangelizacji i kerygmatu. Ojciec Aleksander podkreślił, że ewangelizacja winna wyrastać z żywej relacji z Jezusem Chrystusem, zaś jej celem jest doprowadzenie człowieka niewierzącego lub letniego w wierze do spotkania ze Zmartwychwstałym i do podjęcia przez niego osobistej decyzji uznania Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Uczeń, czyli ten kto słucha słów Jezusa, przyjmuje je i wypełnia, staje się świadkiem przez doświadczenie mocy Ducha Świętego. Kerygmat (z gr. κηρύσσω – głoszę, krzyczę) to właśnie głoszenie z mocą miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie. Aby ewangelizować, trzeba więc zwracać się do Ducha Świętego i prosić Go o dar nowej Pięćdziesiątnicy.

16 października, po sobotnich nieszporach, które rozpoczęły się o godzinie 18.10, trzy postulantki: Joanna, Grażyna oraz Danuta przystąpiły do rytu obłóczyn. Z rąk przełożonego fraterni Ireneusza Damiana Boetchera OPs dwie osoby: Joanna (imię zakonne: Julia) i Grażyna (Katarzyna) przyjęły habit, zaś Danuta (Łucja) – szkaplerz. Tym samym nowo obłóczone zostały włączone do fraterni i rozpoczęły okres nowicjatu. Następnie, podczas mszy świętej, odbył się obrzęd profesji. Na ręce przełożonego i wobec asystenta fraterni swoją profesję wieczystą złożyli: Sabina Faustyna Szlahs OPs, Jarosław Maksymilian Skrzypkowski OPs i Piotr Domaradzki OPs. Do trzecich przyrzeczeń czasowych przystąpili: Joanna Zdzisława OPs i Wojciech Albert OPs, zaś drugą profesję czasową złożyli: Barbara Helena OPs, Beata Julia OPs, Elżbieta Maria Magdalena OPs i Norbert Marcin OPs. Do swoich pierwszych przyrzeczeń przystąpiły: Irena Pia OPs, Agnieszka Klara OPs i Anna Katarzyna OPs.

Mszy świętej, która została odprawiona w kaplicy klasztornej, przewodniczył przeor gdańskiego konwentu o. Michał Osek OP, a koncelebransami byli: o. Aleksander Koza OP, o. Piotr Frey OP oraz o. Rafał Groński OP. W liturgii uczestniczyły również gdańskie siostry dominikanki: s. Krystiana Bochenek OP, s. Bolesława Kantor OP i s. Martyna Kwaśny OP, a także bliscy osób obłóczanych i składających profesje. Ojciec Przeor w swoim kazaniu mówił o tym, jak ważne jest słuchanie tego, co mówi wspólnocie i przez wspólnotę Duch Święty. Zwrócił też uwagę na to, by we wspólnocie nie było podziału na bohaterów i statystów, ale by każdy odkrywał w niej swoje miejsce i czuł się za nią odpowiedzialny. W końcu podkreślił także wagę stałości na drodze powołania, stałego budowania relacji z Jezusem Chrystusem.
Po mszy wszyscy spotkali się w sali konferencyjnej, w której został przygotowany poczęstunek, by wspólnie z fraternią świętować radosną uroczystość.