Z inicjatywy pana organisty, Pawła Jabłońca powstała pieśń ku czci Matki Bożej Zwycięskiej. Autorem muzyki jest pan Maciej Jachimowicz

Tekst refrenu to parafraza Oficjum Maryjnego w rycie dominikańskim:

O pełna chwały Bogurodzico, zawsze dziewico, Maryjo,
Tyś zasłużyła, by nosić Pana Wszechrzeczy i karmić Króla aniołów.
O, jedyna Dziewico, prosimy Cię, racz pamiętać o nas i wypraszać u Chrystusa łaski dla nas, byśmy pod Twoją opieką osiągnęli królestwo niebieskie.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Tekst zwrotek to oryginalny tekst Modlitwy Siedmiu Błogosławieństw do Matki Bożej Zwycięskiej odmawianej przez wiernych we Lwowie przed 1946 rokiem.

Opracowanie muzyczne wykorzystuje gregoriański ton pierwszy, który w swoim charakterze, oddaje dostojną radość pieśni do Matki Bożej Zwycięskiej.

„Ton pierwszy określany jest jako gravis, czyli ciężki, poważny. Więcej w nim wszakże dojrzałości i odpowiedzialności niż przytłaczającego ciężaru. Ma w sobie coś z godności i szlachetności. Jest refleksyjny ale i pełen energii. Wyraża pobożność pozbawioną sentymentów. Przystoi wielkim sprawom, choć daleko mu do pompatyczności. Wiele w nim wspaniałości, ale i bogactwa, jak i wewnętrznej głębi. Jest w nim coś solidnego i rzetelnego – niezawodność i pewność, oparcie w tym, co istotne, dorosłość i wiarygodność, rozmach i uroczysty charakter. Nie brak mu błyskotliwości, ale i siły przekonywania nierzadko prowadzącej do entuzjazmu”. (Bernard Sawicki OSB, „W chorale jest wszystko”, wyd. TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów)