Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania.

Kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu zacznie się w styczniu i będzie obejmował 8 spotkań (1 spotkanie na tydzień).
Ma on pomóc w świadomym odnowieniu i pogłębieniu wiary czyli osobistej relacji z Jezusem, którą przeżywamy i praktykujemy w Kościele i wyrażamy w codziennym życiu. Dlatego na spotkaniach przede wszystkim czytamy i rozważamy Ewangelię (także Katechizm), a każdy przygotowuje się przez wcześniejsze osobiste przeczytanie kilku rozdziałów. Spotkania trwają ok. 1,5 godziny.

Zgłoszenia proszę kierować do 31 grudnia do o. Jacka Truszczyńskiego.