Nowym prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów został ojciec Łukasz Wiśniewski, dotychczasowy przeor klasztoru krakowskiego.
Serdecznie gratulujemy ojcu Łukaszowi i prosimy o modlitwę za niego osobiście i jego posługę dla Zakonu i Kościoła.

Dziękujemy ex-prowincjałowi ojcu Pawłowi Kozackiemu za 8 lat rządzenia w naszej Prowincji i jego wsparcie dla naszej gdańskiej wspólnoty.

Matko Boża Zwycięska – módl się za nami!
Święty Dominiku – módl się za nami!
Święty Jacku – módl się za nami!

fot. Jakub Gonciarz OP