Pod koniec grudnia zakończyły się prace konserwatorskie przy jednym z zabytkowych obrazów z naszego kościoła przedstawiającym Świętego Tomasza z Akwinu.
Prace konserwatorskie przyczyniły się do naprawy i zabezpieczenia struktury obrazu wraz z ramą i jednocześnie przywrócenia jego walorów jako dzieła sztuki sakralnej. Obraz został starannie oczyszczony z warstw powierzchniowych, usunięte zostały wadliwe reparacje i kity, a także warstwy werniksu i retuszy. Naprawione zostały deformacje płótna. Uzupełniono ubytki i warstwy malarskie.

Obraz został namalowany w 1836 r. przez Marcina Jabłońskiego i podobnie jak konserwowany w zeszłym roku obraz Św. Wincenty Ferreriusz został sprowadzony do Gdańska ze Lwowa po zakończeniu wojny. Demontaż ramy do konserwacji uczytelnił podpis malarza: „Jabłoński mal 1836”.
Obraz eksponowany będzie na zachodniej ścianie zakrystii – tuż obok obrazu przedstawiającego Świętego Wincentego Ferreriusza.
Prace zrealizowano dzięki wsparciu darczyńcy – Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Na zdjęciach prezentujemy stan lica obrazu przed i po pracach konserwatorskich, a także dolny fragment obrazu z zachowanym podpisem malarza. Jako ciekawostkę pokazujemy również twarz świętego oglądaną w świetle UV w trakcie trwania prac oczyszczających przy licu obrazu.

Dziękujemy Wykonawcom prac za włożony wysiłek i zaangażowanie w staranną realizację tego zadania. Dziękujemy także wszystkim, dzięki którym możemy prowadzić prace konserwatorskie w Mikołaju!