W poniedziałek, 24 stycznia, w krakowskim klasztorze Świętej Trójcy rozpoczęła się kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów. Jest to czas, w którym będziemy wybierać nowego prowincjała oraz podejmować ważne decyzje na kolejne cztery lata.

Na początku modliliśmy się Ducha Świętego podczas inauguracyjnej mszy świętej. Przewodniczył jej br. Jarosław Krawiec, wikariusz wikariatu prowincjalnego Ukrainy, a homilię wygłosił br. Łukasz Wiśniewski, przeor klasztoru w Krakowie.

Klasztor gdański reprezentują na kapitule ojcowie Michał Osek (przeor) i Aleksander Koza (socjusz przeora na kapitułę).

Kapituła potrwa niespełna miesiąc i będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich to obrady plenarne (najbliższe dwa tygodnie). Będziemy debatować i podejmować decyzje „dotyczące życia braterskiego i apostolskiego oraz dobrego zarządzania prowincją”. W trakcie kapituły wybierzemy również prowincjał polskich dominikanów na najbliższe czterolecie oraz radę Prowincji. W tym czasie w Krakowie obradować będzie 54 braci.

Drugi etap kapituły to definitorium. W ciągu kolejnych dwóch tygodni nowo wybrany prowincjał i sześciu definitorów zajmą się szczegółowo kwestiami omawianymi na zgromadzeniu plenarnym. Ich zadaniem będzie „dokonywanie napomnień, zarządzeń, deklaracji i wniosków” oraz „wydawanie asygnat i powierzanie oficjów lub zadań, zgodnie z naszymi ustawami” (KKZ 358, §V).

Kapitułę zakończymy 19 lutego w obecności generała Zakonu, br. Gerarda Timonera oraz jego asystentów. Do Krakowa przybędą z powrotem wszyscy członkowie kapituły. Tego dnia specjalnym obrzędem rozesłania braci rozpoczniemy jednocześnie jubileusz 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.