Dlaczego i jak czytać Pismo Święte. Lectio Divina czyli dialog z Bogiem jako praktyka wiary.

To temat najbliższego wykładu w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary, który odbędzię w dwóch częściach: 4 i 11 marca o g. 19:45 w Czarnej Sali na parterze domu duszpsterskiego. Wykład poprowadzi o. Jacek Truszczyński.