W naszej wspólnocie klasztornej serdecznie witamy ojca Jarosława Głodka, który kilka dni temu przeprowadził się z Warszawy do Gdańska.

Ojciec Jarosław urodził się i wychował w Poznaniu. Do Zakonu wstąpił 1985 roku, święcenia prezbiteratu otrzymał w 1992 roku. Jest doktorem politologii, absolwentem filozofii na Catholic University of America.

Pracował m.in. w Katolickiej Agencji Informacyjnej, a także jako dyrektor Wydawnictwa W drodze, przez ostatnie lata był socjuszem prowincjała, a w 2019 roku delegatem na kapitułę Zakonu w Bien Hoa (Wietnam).

8 marca podczas wieczornej mszy św. oficjalnie przywitamy ojca Jarosława w naszej wspólnocie. Prosimy o życzliwe przyjęcie w Gdańsku i modlitwę za jego posługę w Mikołaju.