W dniach od 25 do 27 marca 2022 Gdyński Ośrodek Spotkania Małżeńskie organizuje stacjonarne rekolekcje podstawowe dla Małżeństw, które mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, pomoc w głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowane małżeństwom takiej formy dialogu, która pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem oraz w przypadku nieporozumień pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.