W Środę Popielcową msze św. sprawujemy według następującego porządku:

8:00 – o. Michał
12:00 – o. Jacek
16:00 o. Grzegorz
19:00 – o. Paweł
21:00 – o. Piotr

Dyżur spowiedzi odbywa się podczas mszy św. o godzinie 8:00, 12:00, 16:00 i 21:00, oraz od 17:30 do 19:30.