Kluczowe aspekty nauczania Kościoła na temat powstania człowieka, natury ludzkiej i grzechu pierworodnego prowokują stawianie wciąż nowych, niebanalnych pytań w zetknięciu z dynamicznie rozwijającymi się naukami przyrodniczymi. Czy dziedziny te muszą się wykluczać, czy możliwe jest odnajdywanie płaszczyzn porozumienia lub interdyscyplinarnych odpowiedzi? Czy Kościół bierze pod uwagę możliwość powstania gatunku ludzkiego na drodze zmian ewolucyjnych? Czym jest natura ludzka? Jak adekwatnie opisać jej stan przed i po grzechu?  Dogmat o grzechu pierworodnym pozostaje wciąż jednym z najtrudniejszych zagadnień w teologii. Jeśli więc jest jednym z najtrudniejszych to czy tym samym nie jest jednym z najciekawszych i najbardziej intrygującym do zgłębiania.

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary gdańscy dominikanie oraz Dominikańskie Duszpasterstwo Postakademickie serdecznie zapraszają na cykl wykładów, które wygłosi o. dr Mariusz Tabaczek pt. „Antropogeneza – Natura ludzka – Grzech pierworodny”.  W trakcie kolejnych wykładów w formule online o. Tabaczek omówi m.in. zagadnienia dotyczące początku człowieka w ujęciu antropogenezy biologicznej i teologicznej,  przybliży pojęcia mono i poligenizmu oraz spróbuje odpowiedzieć na pytanie na czym polegał grzech pierwszych rodziców. Jaka jest istota naszego uczestnictwa w grzechu pierworodnym Adama i Ewy? W jaki sposób jest on przekazywany oraz czy możliwe jest znalezienie wspólnej wykładni dla  nauczania dogmatycznego Kościoła oraz pozornie sprzecznej i odległej biologii ewolucyjnej? Pierwsza część wykładu poświęcona antropogenezie jest już dostępny na klasztornym kanale YouTube „Dominikanie Gdańsk”.

Link do wykładu: https://youtu.be/sBty46SXztc

Drugi wykład zostanie opublikowany już 5 kwietnia o godzinie 19:45, także na kanale YouTube „Dominikanie Gdańsk”. Autor cyklu wykładów, ojciec dr Mariusz Tabaczek OP to doktor teologii systematycznej i filozoficznej (Ph.D. na Graduate Theological Union, Berkeley, CA; wykładowca oraz członek Instytutu Tomistycznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, wykładowca Dominikańskiej Szkoły Filozofii i Teologii w Krakowie, specjalizuje się w zakresie relacji między teologią i naukami szczegółowymi ze szczególnym uwzględnieniem roli filozofii jako pomostu i narzędzia w dialogu, interesuje się zagadnieniem działania Boga w świecie w kontekście nauk empirycznych, teologią fundamentalną, teologią naturalną, filozofią przyrody, filozofią nauki (zwłaszcza filozofią biologii oraz filozofią przyczynowości), oraz metafizyką (zwłaszcza tradycją myśli Arystotelesa – zarówno w jej klasycznym jak i współczesnym, analitycznym ujęciu).