Klasztor Dominikanów w Gdańsku oraz Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają na cykl wykładów

Kalofania. Piękno objawione w sztuce

23 kwietnia ks. prof. US, dr hab. Andrzej Draguła: Czy piękno zbawi świat?

7 maja Igor Wieremiejuk: Działalność kursów i pracowni ikonograficznych w Polsce: próba analizy źródeł kryzysu

14 maja prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk OPs: Piękno zstępujące do otchłani w wizjach malarskich Jerzego Nowosielskiego i twórców „nowej ikony”

21 maja o. prof. UPJPII, dr hab. Tomasz Gałuszka OP: Teologiczna (tomistyczna) interpretacja genezy kiczu i brzydoty

28 maja ks. bp prof. UW, dr hab. Michał Janocha: Słowo i obraz – epifania piękna w liturgii

11 czerwca o. Tomasz Biłka OP: Piękno Krzyża. Spór o zachodnią możliwość obrazowania

Spotkania rozpoczynają się o godz. 17:00 w Czarnej Sali na parterze Domu Duszpasterskiego przy klasztorze dominikanów (Gdańsk, ul. Świętojańska 72).

Cyklowi wykładowemu towarzyszą dwie wystawy artystyczne, prezentowane w Czarnej Sali:

– wystawa „Blask ikon” Karoliny Dąbrowskiej
Wystawa dostępna w niedziele 24 kwietnia i 1 maja od godz. 9:00 do 20:00.

– wystawa „NIE-MOC” br. Jacka Hajnosa OP
Wystawa dostępna w niedziele 15 i 22 maja od godz. 9:00 do 20:00.

Wernisaż wystawy z udziałem Autora odbędzie się 15 maja o godz. 17:00

Grafika: Radosław Więcławek OP

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska