W ostatnich dniach podczas komisji z przedstawicielami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odebrano prace polegające na usunięciu wtórnych tynków z kaplicy pw. Świętego Józefa w nawie południowej naszego kościoła.

Wtórne cementowe tynki zostały założone w kościele przed wojną i były szkodliwe dla budulca kaplicy, jakim jest naturalnie wypalana gotycka cegła. Oryginalne wapienne tynki pozwalają cegle „oddychać” umożliwiając odparowanie wilgoci. Dlatego w czasie zamknięcia kaplicy i całej nawy południowej wystąpiliśmy do Urzędu Ochrony Zabytków o zgodę na takie działanie. W przyszłości, przy okazji planowanej renowacji kaplicy, założone będą tradycyjne tynki wapienne.

Obecnie gotyckie cegły spokojnie „dochodzą do siebie” i czekają na rozpoczęcie konserwatorskiego remontu kaplicy św. Józefa, który odsłoni przed nami piękno gotyckiego wzornictwa i barw…

Wniosek o dotowanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa złożyliśmy do biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska.

Aby zapewnić wkład własny do dotacji prowadzimy zbiórkę na remont konserwatorski kaplicy św. Józefa. Wpłaty można kierować na konto klasztoru. W niedzielę, 10 kwietnia, odbędzie się także kwesta na zapewnienie wkładu własnego do tegorocznych dotacji.