Pokoju Zmartwychwstałego!

Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał

/2 Kor, 5, 15/