W nawie północnej kościoła prowadzone są prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu Ecce homo. Prace są wykonywane w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją PZU.

Projekt obejmuje przeprowadzenie pełnego zakresu niezbędnych prac konserwatorskich dla właściwego zabezpieczenia struktury zabytku oraz wyeksponowania jego wartości. Dzięki przeprowadzonym działaniom zostaną naprawione zniszczone partie ołtarza oraz uzupełnione ubytki drewna, kolorystyki, złoceń.

Prace konserwatorskie będą również obejmowały dwa obrazy umieszczone w ołtarzu: Vera Icon oraz Ecce homo.

W trakcie prowadzenia prac i przygotowywania do konserwacji obrazu Ecce homo odsłonięto na filarze nieznane nam wcześniej pozostałości polichromii. Wykonana na ścianie dekoracja malarska przedstawia kotarę, a jej forma i funkcja miała pierwotnie naśladować tkaninę. Polichromia wykonana została na potrzeby innego zabytku – sąsiadującej z ołtarzem ambony powstałej ok. 1715 r. Ołtarz Ecce homo został zbudowany później, bo w 2. połowie XVIII w. Od tego czasu dekoracja malarska jest ukryta za plecami konstrukcji ołtarza.