W przyszłym tygodniu rozpocznie się Kapituła Generalna Definitorów, która obradować będzie w Tultenango niedaleko Mexico City.

Meksykańscy dominikanie gościć będą braci definitorów wybranych we wszystkich prowincjach naszego Zakonu.

Wybór terminu i miejsca najbliższej kapituły wybrano podczas poprzedniego takiego zgromadzenia, które odbyło się w Wietnamie.

Od 800 lat historii naszego Zakonu Kapituła Generalna to przede wszystkim demokratyczne zgromadzenie ustawodawcze. Ma prawo proponowania nowych regulacji i zatwierdzania lub odrzucania propozycji zgłoszonych na poprzedniej kapitule. Może także formułować wskazania dla całego Zakonu na temat praktykowania charyzmatu dominikańskiego i sposobów docierania do współczesnych ludzi z orędziem Ewangelii.

Logo Kapituły Generalnej Definitorów w Meksyku nawiązuje do tradycyjnych motywów meksykańskich.