W naszym kościele realizujemy właśnie bardzo ciekawy projekt pod nazwą: „Rekonstrukcja gotyckiej okiennicy w wieży kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Przykład wdrożenia wyników badań architektonicznych w budynku zabytkowym”.

Prowadzone działania mają na celu przywrócenie w wieży kościoła gotyckiej okiennicy, przeszklonej okrągłymi szybkami tzw. gomółkami. Jak wynika z badań architektonicznych i analizy źródeł w
średniowiecznej wieży kościoła na wysokości 9,5 m zlokalizowano emporę, która otwierała się na korpus kościoła poprzez ostrołuczne okno – zamurowane ok. 1370 r. z pozostawionym otworem
zakończonym od góry łukiem odcinkowym. Otwór okienny zamykano drewnianą okiennicą mocowaną za pomocą dwóch rygli, czyli poziomych bali drewnianych. Po ryglach zachowały się w
ścianie bruzdy służące do ich kotwienia w murze. Pod koniec XIX w. zupełnie zrezygnowano z otworu okiennego i doświetlenia wieży w tym miejscu. Otwór zamurowano i pokryto warstwą tynku. W takim stanie przetrwał do dzisiaj.

Obecnie w pracowni stolarskiej i szklarskiej trwają prace nad wykonaniem drewnianej okiennicy oraz okienka wypełnionymi okrągłymi szybkami. Natomiast w wieży kościoła zakończyliśmy prace
przygotowawcze polegające na udrożnieniu zamurowanego otworu okiennego oraz naprawie zniszczonych partii muru.

Szczegóły przedstawiamy na fotografiach.

Prace realizujemy dzięki wsparciu darczyńcy – Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacji Gdańskiej.
Za dotychczasową współpracę bardzo dziękujemy!