Trwają prace konserwatorskie przy jednym z obrazów z naszego kościoła przedstawiającym Świętego Ludwika Bertranda OP. Obraz trafił do konserwacji w złym stanie. Jego płótno było zdeformowane, odkształcone, posiadało miejscowe uszkodzenia (przebicia) i wtórne, nieestetyczne naprawy. Powierzchnia obrazu była zabrudzona, z ubytkami warstwy malarskiej i siatką drobnych spękań.

Obraz jest już po wstępnym oczyszczeniu. W związku z dużym zakresem przemalowań dla lepszego rozpoznania ich zasięgu oraz stanu zachowania zdecydowaliśmy się na badania uzupełniające w postaci fotografii RTG obrazu oraz w podczerwieni i VIS. Wykonawcy prac zajmują się teraz analizą otrzymanych danych i ustalaniem szczegółów historii obrazu.

O postępach w pracach będziemy informować.

Projekt jest współfinansowany przez Darczyńcę – Fundację Banku Pekao S.A. Imienia Dr. Mariana Kantona.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę!