Wystawa plenerowa Janiny Karczewskiej-Koniecznej

Janina Karczewska-Konieczna. Powrót

Księga Wyjścia 12, 30-33:

I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: «Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie». I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: «Wszyscy pomrzemy».

fot. Wiktor Szulfer
Księga Wyjścia, 17, 2-6:

I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc: «Daj nam wody do picia!» Mojżesz odpowiedział im: «Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie Pana na próbę?» Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

fot. Wiktor Szulfer
Księga Wyjścia, 33, 12-13:

Mojżesz rzekł znów do Pana: «Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mię, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie: „Znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy”. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem».

fot. Wiktor Szulfer

Kamienne twarze oraz wyrzeźbione i odciśnięte stopy symbolizują Izraelitów, którzy w XIII wieku przed Chrystusem, pod wodzą Mojżesza opuścili Egipt. Choć powszechnie określa się czterdziestoletnią wędrówkę narodu wybranego przez pustynię jako ucieczkę, wystawa została zatytułowana „Powrót”, gdyż w istocie Izraelici wracali po okresie niewoli do Ziemi Obiecanej.

Elementy wystawy powstały w latach 80. XX wieku, do odciśnięcia stóp zostali zaproszeni członkowie gminy żydowskiej. Materiał użyty przez artystkę – oczyszczona i wypalona w ceramicznym piecu ziemia – wzmacnia siłę przekazu podkreślając trudy wędrówki.

Wystawa zakończy się w momencie powrotu naszej wspólnoty do Bazyliki pw. Świętego Mikołaja.

fot. Wiktor Szulfer

fot. Wiktor Szulfer
fot. Wiktor Szulfer