Instalacja pompy ciepła została zamontowana na terenie dziedzińca klasztornego oraz w krypcie pod kaplicą św. Jacka […]

W 2018 roku zostały wykonane prace budowlane mające na celu poprawę warunków termicznych w świątyni. W efekcie głębokiej analizy panujących wewnątrz kościoła warunków podjęto decyzję o jak najmniejszej ingerencji w istniejące zabytkowe wyposażenie i posadzkę kościoła i wykonaniu ogrzewania podłogowego pod istniejącymi ławkami. Instalacja pompy ciepła została zamontowana na terenie dziedzińca klasztornego oraz w krypcie pod kaplicą św. Jacka. Wtórne podesty zostały zastąpione płytkami z wapienia olandzkiego.

Prace zrealizowano przy pomocy dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.