W ramach prowadzonych prac wykonano konserwację drewnianej architektury ołtarza, postaci aniołów, uskrzydlonych główek anielskich, postaci Matki Bożej, czterech dużych rzeźb z dolnej części retabulum oraz gzymsu górnego, tabernakulum, płyciny antepedium, snycerskich elementów dekoracyjnych […]

Prace konserwatorskie przy późnobarokowym ołtarzu bocznym Najświętszej Maryi Panny prowadzone były w dwóch etapach. Rozpoczęły się w 2012 i trwały z przerwami do 2016 roku. W ramach prowadzonych prac wykonano konserwację drewnianej architektury ołtarza, postaci aniołów, uskrzydlonych główek anielskich, postaci Matki Bożej, czterech dużych rzeźb z dolnej części retabulum oraz gzymsu górnego, tabernakulum, płyciny antepedium, snycerskich elementów dekoracyjnych. Usunięto wtórne przezłoty, oczyszczono partie złoceń, usunięto zabrudzenia polichromii, podklejono odspojenia zaprawy, przeprowadzono impregnację drewna i uzupełnienie jego ubytków. Uzupełniono także oraz scalono partie złoceń i srebrzeń oraz ubytki polichromii rzeźb i partii architektury. W 2022 roku na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej zrekonstruowano laskę św. Joachima.

Bogato dekorowany ołtarz stanowi cenny przykład drewnianej rzeźby barokowej wykonanej w warsztacie gdańskim ok. 1720-1730. To właśnie w tym ołtarzu zaraz po wojnie umieszczona została cudowna ikona Matki Bożej Zwycięskiej powstała w 1. połowie XV wieku i przechowywana w dominikańskim kościele Bożego Ciała we Lwowie.

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.