W latach 2010-2011 w kaplicy św. Jacka zostały wykonane kompleksowe prace konserwatorskie, które całkowicie zmieniły dotychczasowy jej wygląd.

W latach 2010-2011 w kaplicy św. Jacka zostały wykonane kompleksowe prace konserwatorskie, które całkowicie zmieniły dotychczasowy jej wygląd. Przed przystąpieniem do realizacji prac posiadano wiedzę o czterech koncepcjach malarskich kaplicy: najstarszej z XVII w., drugiej XVIII-wiecznej, trzeciej z 1864 r. oraz czwartej z 1897 r. Na te najstarsze warstwy nakładały się również XX-wieczne przemalowania.

Poprzedzone pracami badania konserwatorskie przyniosły interesujące dane na temat istniejących na ścianach i sklepieniu polichromiach oraz różnorodnej dekoracji malarskiej, w tym nieznanych wcześniej przestawień figuralnych m.in. związanych z życiem i cudami św. Jacka czy szeroko zastosowanej w kaplicy marmoryzacji. Absolutnym zaskoczeniem okazała się kolorystyka sklepienia kaplicy. Kopuła stała się bowiem przestrzenią wykorzystaną w XVIII w. do pięknego przedstawienia nieba z licznymi, rozmalowanymi obłokami.

Na podstawie pozyskanych danych podjęto decyzję o przywróceniu w kaplicy wystroju wykonanego w XVIII w. W zakresie prac znalazły się: portal prowadzący do kaplicy wraz z dekoracją architektoniczną i rzeźbiarską, schody prowadzące do kaplicy wraz z poręczami i tralkami, ściany i sklepienia wraz z dekoracyjnymi elementami stiukowymi, dekoracje obramienia otworu prowadzącego do absydy kaplicy wraz z kolumnami, pilastrami i spoczywającymi na łukach archiwolty puttami, wnętrze absydy wraz z posadzką i schodami do niej prowadzącymi, trzy płaskorzeźbione płyciny z antepedium ołtarza oraz umieszczone w bocznych cokołach kolumn i pilastrów.

Prace konserwatorskie obejmowały usunięcie przemalowań i wtórnych uzupełnień, konserwację podłoża (oczyszczanie i wzmacnianie), uzupełnianie ubytków, rekonstrukcje rzeźbiarskie, punktowanie partii odkrytych malowideł, rekonstrukcje malarskie.

Prace badawcze w kaplicy zrealizowano przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.