W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o realizacji w Mikołaju ciekawego projektu pod nazwą: „Rekonstrukcja gotyckiej okiennicy w wieży kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Przykład wdrożenia
wyników badań architektonicznych w budynku zabytkowym”.

Prowadzone działania mają na celu przywrócenie w wieży kościoła gotyckiej okiennicy, przeszklonej okrągłymi szybkami tzw. gomółkami.

W pracowni witraży powstaje właśnie dla nas takie okienko. Szczegóły przedstawiamy na fotografiach.

Prace realizujemy dzięki wsparciu darczyńcy – Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacji Gdańskiej.
Za dotychczasową współpracę dziękujemy!