Jednym z zadań konserwatorskich obecnie realizowanych w naszym kościele jest projekt o nazwie „Zabezpieczenie przed zniszczeniem i zachowanie dla przyszłych pokoleń gotyckiej płyty nagrobnej z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”.

Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy jednej z najcenniejszych gotyckich płyt nagrobnych oraz powstrzymanie jej dalszego niszczenia.
Dotychczas płyta znajdowała się w posadzce w nawie północnej kościoła tuż przy drzwiach wejściowych północnych. Obecnie została ona wyjęta z posadzki i przeniesiona do warsztatu konserwatorskiego, a ubytki w posadzce zostały wypełnione oryginalnymi płytami wapiennymi pochodzącymi z kościoła i znajdującymi się w klasztornym magazynie.

Płyta pochodzi z okresu średniowiecza (XV wiek) i stanowi cenny element wyposażenia kościoła, bowiem upamiętnia pochowanego w kościele mieszczanina Henryka Gribenowa. W partii centralnej płyty umieszczony został – obecnie słabo czytelny – gmerk. Obrzeża płyty posiadają obramienie wypełnione inskrypcją wykonaną gotycką minuskułą. W narożach wykonane zostały plakiety z czwórliściem.
Obecnie trwają prace polegające na starannym i dokładnym oczyszczeniu powierzchni płyty z zabrudzeń wgłębnych oraz nieprofesjonalnych napraw. Szczegóły przedstawiamy na fotografiach.

Prace realizujemy dzięki wsparciu Fundacji LOTOS oraz Fundacji Gdańskiej.

Dziękujemy za wsparcie i włączenie się w nasze starania o zachowania dziedzictwa naszego klasztoru i miasta.