Zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentowana zostanie sylwetka Augusta Ranischa – gdańskiego artysty żyjącego w XVII w. (lata ok. 1620-1653 r.) oraz jego twórczość.

Konferencja, na którą składają się cztery prezentacje odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godzinie 16:30 w Czarnej Sali na parterze Domu Duszpasterskiego.
Wejście przez furtkę od ul. Pańskiej.

Konferencję podzielono na 4 sekcje. W pierwszej zaprezentowana zostanie sylwetka Augusta Ranischa i główne cechy jego stylu malarskiego wraz z określeniem źródeł jego sztuki, przede wszystkim w kontekście obrazów znajdujących się w kościele św. Mikołaja. Narracja zostanie poprowadzona z punktu widzenia historyka sztuki.

W drugiej części zostanie zaprezentowany przebieg prac konserwatorskich przy obrazie „Kazanie św. Jana Chrzciciela na puszczy”. Omówiona zostanie problematyka konserwatorska obrazu, z którą musiał się zmierzyć wykonawca prac oraz przebieg prac konserwatorskich z pokazaniem zastosowania ciekawych technik rozpoznania konserwatorskiego obiektu jak np. poddanie obrazu działaniu światła UV. W trzeciej części prezentacji poświęconej także obrazowi „Kazanie św. Jana Chrzciciela na puszczy” zostanie przedstawiona analiza historycznych strojów i nakryć głowy, które zostały uwiecznione przez artystę na obrazie. Elementy ubioru stanowią interesującą grupę wyrobów, cenną pod względem prezentowanych treści takich jak materiał i jakość wykonania, pochodzenie tkanin, cechy stylistyczne (krój, kolorystyka, zdobnictwo). Ten aspekt będzie interesujący w kontekście powiązań handlowych i kulturowych miasta Gdańska w XVII w. W ostatniej, czwartej części ukazana zostanie problematyka konserwatorska obrazu Chrzest w Jordanie na etapie sporządzania dokumentacji konserwatorskiej i programu prac konserwatorskich.

Do udziału we wnioskowanym zadaniu zaproszono specjalistów z dziedziny historii sztuki oraz konserwacji malarstwa. Wśród prelegentów wystąpią następujący specjaliści:
dr hab. Jacek Tylicki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji z zakresu sztuki nowożytnej.

Anna Korzeniowska – konserwator malarstwa (Gdańsk); wykonawca prac konserwatorskich przy obrazach z kościoła św. Mikołaja pochodzących z XVII i XVIII w.

dr Aleksandra Kajdańska – historyk sztuki. Zajmuje się badaniami nad historią kultury w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem ubioru i tańca. Członkini Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Marzena Kłossowska, Beata Ruszczyk-Binkowska, Małgorzata Wojewódzka – konserwatorzy malarstwa posiadający duże doświadczenie, wykazujące się znawstwem dzieł gdańskich (Dział
Konserwacji Muzeum Narodowego w Gdańsku).

W kościele św. Mikołaja w Gdańsku znajduje się kolekcja trzech obrazów tego artysty, cennych pod względem wykonania oraz treści przedstawień. Obrazy te stanowią wyposażenie Bazyliki oraz tworzą wspólne nam narodowe dziedzictwo sakralne. Dwa z nich stanowią obrazy ołtarzowe, jeden jest obecnie wolnowiszący. W części środkowej retabulum ołtarza Św. Jana Chrzciciela w nawie północnej znajduje się obraz przedstawiający Chrzest w Jordanie. Drugi z obrazów stanowi centralne przedstawienie w ołtarzu głównym i ukazuje patrona kościoła św. Mikołaja. Trzeci z obrazów nosi tytuł „Kazanie św. Jana Chrzciciela na puszczy” i eksponowany jest na ścianie w nawie północnej kościoła. W 2020 r. przy obrazie zostały przeprowadzone kompleksowe prace konserwatorskie. Przyczyniły się one do bliższego rozpoznania struktury obrazu oraz XVII-wiecznego warsztatu artysty. Stanowią one impuls do zaprezentowania publiczności tej części historii miasta Gdańska oraz okoliczności, w jakich obrazy te zostały wykonane do kościoła św. Mikołaja

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, której Fundatorem jest investGDA.

https://investgda.pl/
https://www.facebook.com/InvestGDA
https://pl.linkedin.com/company/investgda