Kościół gdańskich dominikanów przez wiekami był miejscem pochówku wielu mieszczan, a także przedstawicieli innych grup społecznych. Niedawno badacze potwierdzili w naszym kościele pochówki polskich Ormian. Pragniemy popularyzować wiedzę o związkach Gdańska, naszego Zakonu z Ormianami dlatego serdeczne zapraszamy na wykład o. Marka Miławickiego OP z Dominikańskiego Instytutu Historycznego oraz koncert muzyki ormiańskiej.

W czwartek, 15 grudnia, o godzinie 18:00 odbędzie się wykład w Czarnej Sali pt. Dzieje Ormian i dominikanów w Rzeczypospolitej, a o godzinie 19:45 zapraszamy na koncert tradycyjnej muzyki ormiańskiej pt. Blask Araratu.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.