Zapraszamy osoby dorosłe na katechezy przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania.

Istotą bierzmowania jest świadomy i dobrowolny wybór drogi chrześcijańskiej. Błędem są wszelkie formy przymuszania i nacisków na przyjęcie tego sakramentu.
Do przyjęcia tego sakramentu nie tyle potrzeba mocnej wiary – o tę dopiero prosimy – ale przynajmniej żywe zainteresowanie kwestiami duchowymi. Ten świadomy i dobrowolny charakter nadaje również ton naszym spotkaniom. Główną osobą odpowiedzialną za przygotowanie do sakramentu jest sam uczestnik kursu. Dojrzałość i odpowiedzialność (również chrześcijańska) wymagają wolności i zaufania. Te z kolei są owocne tylko przy własnym zaangażowaniu. Kurs przygotowania do bierzmowania będzie miał sens tylko jeśli kandydat do tego sakramentu faktycznie chce więcej dowiedzieć się o Bogu oraz doświadczyć wiary i wspólnoty.

Katechezy obejmują 8 spotkań i trwają dwa miesiące.

Zapisy u o. Artura, kontakt przez naszą stronę internetową w zakładce Klasztor/Bracia.

Zapraszamy wszystkich, który pragną przyjąć sakrament bierzmowania.