W Środę Popielcową msze św. sprawujemy o godzinie 8:00, 12:00, 16:00, 19:00 i 21:00.

Dyżur spowiedników rozpoczyna się 15 min. przed każdą mszą św.