Nawiązując do rzymskiej tradycji modlitwy w kościołach stacyjnych serdecznie zapraszamy w kolejne niedziele na nabożeństwo Gorzkich Żali do świątyń gdańskiego Śródmieścia.

12 marca – bazylika św. Brygidy

19 marca – kościół św. Jakuba

26 marca – bazylika św. Mikołaja

2 kwietnia – bazylika św. Brygidy

Początek o godzinie 17:30

ks. prałat Ludwik Kowalski
bracia dominikanie
bracia kapucyni
bracia karmelici