Mówienie i słuchanie są dwoma skrzydłami komunikacji, która pozwala nam wznieść się ku satysfakcjonującym relacjom z innymi. Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym ludzie obywaliby się bez tych umiejętności? Posługujemy się nimi od zawsze, a jednak wciąż potrzebujemy uczyć się ich na nowo by nie podcinać skrzydeł, ale wzbić się wysoko.

Cele:
poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej,
ćwiczenie posługiwania się komunikatami typu „ja”,
ćwiczenie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
ćwiczenie posługiwania się opisem i rezygnowania z ocen.
Tematyka zajęć:

W jaki sposób komunikujemy się z innymi? Czym jest komunikat i jakie są jego rodzaje?
Jak wyrażać wobec innych przyjemne i nieprzyjemne uczucia?
Jak prawić komplementy nie używając ocen?
Jak udzielać konstruktywnej krytyki?
Dla kogo:

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu komunikacji interpersonalnej by budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje.
Metody pracy:

Podczas warsztatu wykorzystywane są aktywne metody pracy oparte na założeniu uczenia się przez doświadczenie. Wiedza i umiejętności zdobywane będą w trakcie mini-wykładów, dyskusji, burzy mózgów, wymiany doświadczeń i innych ćwiczeń indywidualnych i grupowych.
Inspiracją warsztatów są przede wszystkim teorie komunikacji wg Thomasa Gordona, Schulza von Thuna oraz Marshalla Rosenberga.
Prowadząca:

Sara Katulska – Jest psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i pedagogiem. Zajmuje się edukacją, psychoterapią osób dorosłych oraz prowadzeniem grup i warsztatów rozwoju osobistego.
Cena:

200zł/osoba
Miejsce:

Klasztor Dominikanów
Gdańsk ul. Świętojańska 72

Termin:
11 marca 2023 r. (sobota)
godz. 10.00 – 17.00

Zgłoszenia:
[email protected]
505 059 694 Pokaż mniej