Wraz z Pomorskim Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym przygotowaliśmy cykl wykładów pod wspólnym tytułem „Veritas. Droga do wolności”. Zachęcamy do spotkań i wysłuchania zaproszonych Wykładowców.

Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 31-32)

Plan wykładów:

29 kwietnia
o. prof. Angelicum, dr hab. Michał Paluch OP:
Prawda objawiona? Propozycja podejścia zawarta w konstytucji Dei Verbum

13 maja
prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk OPs:
„(…) wolę pozostać z Chrystusem aniżeli z prawdą”. Wyznanie wiary czy „czysta bezbożność”?

20 maja
dr Monika Białkowska: Prawda Kościoła – prawda w Kościele

10 czerwca
o. dr Dominik Jarczewski OP: Prawda, cała prawda i tylko prawda. Czego szukamy, szukając poznania?

17 czerwca
o. mgr Piotr Frey OP: Prawda Pisma Świętego według Orygenesa

24 czerwca
prof. UG, dr hab. Józef Majewski: Prawda w dziennikarstwie

Wykłady odbywać się będą w Czarnej Sali na parterze Domu Duszpasterskiego w soboty o godz. 17:00.