W tym roku w partnerstwie z Fundacją PZU realizujemy ważny dla nas projekt konserwatorski dotyczący zabezpieczenia ołtarza św. Józefa. Projekt nosi nazwę: „Zabezpieczenie dziedzictwa sakralnego. Konserwacja ołtarza św. Józefa z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”. Ołtarz ten położony w gotyckiej kaplicy św. Józefa jest obok ołtarza głównego najstarszym zachowanym tego typu obiektem w kościele św. Mikołaja – powstałym już w 1. połowie XVII wieku. Z dokumentacji konserwatorskiej wiemy, że ołtarz podlegał przeobrażeniom i różnił się od tego co widzimy dzisiaj. W XVIII w. jego powierzchnię pomalowano na biało i pokryto złoceniami. Ślady tych dawnych działań zostaną najpewniej uchwycone i udokumentowane podczas tegorocznych prac.

Cieszymy się na bliższe rozpoznanie historii tego ołtarza. Konserwacja ołtarza będzie polegała m.in. na starannym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zabrudzeń, dezynfekcji, zabezpieczeniu uszkodzonych warstw malarskich, nasyceniu obiektu środkiem owadobójczym, usunięciu wierzchnich warstw przemalowań olejnych i wtórnych złoceń, naprawy ubytków drewna, uzupełnieniu warstw polichromii i złoceń. Prace zakończą się w listopadzie br. O postępach w realizacji będziemy informować na bieżąco. Na fotografiach stan sprzed rozpoczęcia prac konserwatorskich.

Partnerowi projektu – Fundacji PZU dziękujemy za współpracę!