Klasztor Dominikanów w Gdańsku oraz Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają na wykład prof. Józefa Majewskiego: Prawda w dziennikarstwie

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 17.00 w Czarnej Sali na parterze Domu Duszpasterskiego przy klasztorze dominikanów w Gdańsku.

Jest to ostatni wykład z cyklu: Veritas. Droga do wolności.

Józef Majewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, antropolog mediów, teolog, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, członek redakcji „Gdański Rocznik Ewangelicki”, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Więź”, członek Komitetu Naukowego Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu „Laboratorium Więzi”, tłumacz, publicysta, dziennikarz, redaktor, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. Autor dwunastu monografii, w tym: Religia – media – mitologia; Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Kanony śmierci. Słowo o chrystologii „Wariacji goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha; Religia – media – popkultura (razem z Martą Kokoszczyńską); Krzyż Jezusa i ślepy Amor. Słowo o religijnym przesłaniu instrumentalnej muzyki J.S. Bacha; Cudowne wynalazki? Religijne mocowanie się z mediami (w druku). Publikował na łamach takich czasopism jak: „Bliza”, „Diagonali”, „Herder Korrespondenz”, „Horyzonty Wychowania”, „Karto-Teka Gdańska”, „Kronos”, „Littera Antiqua”, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Religioznawczy”, „Salvatoris Mater”, „Sensus Historiae”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, „Studia Paedagogica Ignatiana”, „Studia Theologica Varsaviensia”, „Theological Research”, „Twórczość”, „Universitas Gedanensis”, „W drodze”, „Więź”, „Znak”, „Życie Duchowe”.