Od kilku tygodni zespół konserwatorów malarstwa prowadzi dla nas prace w ramach projektu: „Zabezpieczenie zabytku – prace konserwatorskie przy obrazie Św. Jacka z kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku”.

Celem tego projektu jest naprawa i zabezpieczenie bardzo zniszczonej struktury obrazu oraz uczytelnienie posiadanych przez niego wartości artystycznych. Obraz jest trzecim w kościele św. Mikołaja zidentyfikowanym dziełem autorstwa Marcina Jabłońskiego. Namalowany został we Lwowie w 1837 r. Tworzy zbiór obrazów tego malarza wraz z płótnami ukazującymi św. Wincentego Ferreriusza oraz św. Tomasza z Akwinu. Świętych po zakończonej renowacji możemy obecnie oglądać na ścianie zakrystii.

Obraz ukazujący św. Jacka uległ najrozleglejszym zniszczeniom. W ostatnim czasie widoczne były deformacje i pofałdowania płótna, a także spękania i przetarcia warstwy malarskiej. Mocno zniszczona metalowa ramka także wskazywała nam kierunek i zakres koniecznych prac do wykonania przy obrazie. Realizację projektu podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje prace konserwatorskie przy obrazie, a drugi dotyczy wykonania brakującej ramy.

Na załączonych fotografiach przypominamy stan obrazu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich oraz udostępniamy kilka ujęć w trakcie pierwszych prac. Konserwatorzy usunęli stare płótno dublażowe oraz ze względu na obecność pleśni poddali oryginalne płótno starannemu procesowi dezynfekcji. Twarde, zbite spoiwo dublażowe jest w trakcie usuwania z odwrocia.

W następnej relacji pokażemy efekty oczyszczania lica i warstwy malarskiej oraz usuwania wtórnych werniksów.

Partnerem projektu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.

Prace konserwatorskie realizowane są przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

 

Dziękujemy za współpracę!