Prace konserwatorskie przy obrazie św. Jacka nabierają tempa. Zespół konserwatorów malarstwa skupia się nad poprawą stanu zachowania obrazu oraz z dużym zaangażowanie stara się przywrócić posiadane przez niego wartości artystyczne.
 
Prace renowacyjne przy tym obrazie prowadzone są w ramach projektu: „Zabezpieczenie zabytku – prace konserwatorskie przy obrazie Św. Jacka z kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku”.
 
Na załączonych fotografiach przedstawiamy efekty przeprowadzonego oczyszczenia lica z zabrudzeń i pożółkłych werniksów. Efekty są zachwycające i pozwalają dostrzec słabo dotąd widoczne szczegóły przedstawienia św. Jacka, a przede wszystkim detale trzymanej w ręku monstrancji.
 
Partnerem projektu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Prace konserwatorskie realizowane są przy pomocy dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Cieszymy się z realizacji tego projektu i dziękujemy za współpracę!