W dniach od 30 września do 2 października nasz klasztor odwiedzi najwyższy przełożony Braci Zakonu Kaznodziejskiego ojciec Gerard Timmoner III.

 

Mistrz Zakonu Kaznodziejskiego będzie brał udział w liturgiach w niedzielę (1 października) o godzinie 11:30 oraz w poniedziałek (2 października) o godzinie 12:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Ojciec Gerard Timmoner III jest synem Prowincji Filipińskiej. Urodził się w 1968 roku w Daet na Filipinach. Formację dominikańską rozpoczął w 1985 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1989 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. W 1991 roku uzyskał stopień licencjata filozofii w filipińskim Dominikańskim Centrum Studiów Międzynarodowych, a stopień licencjata teologii w Uniwersytecie św. Tomasza w Manilii w 1994 r. Licencjat z teologii świętej uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii w 2004 roku. Ojciec Gerard pracował jako prorektor ds. Religijnych i rektor Uniwersytetu św. Tomasz w Manilii od 2007 do 2012 roku, do czasu, gdy został wybrany na prowincjała Prowincji Filipin. Na największym katolickim uniwersytecie w Azji prowadził zajęcia m.in. z teologii międzykulturowej oraz sakramentologii szczegółowej (o sakramencie pokuty i pojednania oraz kapłaństwa). W 2014 roku papież Franciszek powołał go do Międzynarodowej Komisji Teologicznej (poważne gremium eksperckie przy Kongregacji Nauki Wiary). Po zakończeniu kadencji na początku 2017 roku generał Zakonu, Bruno Cadoré powierzył mu funkcję socjusza ds. Azji i Pacyfiku, którą sprawował do dnia wyboru na generała Zakonu dnia 13 lipca 2019. Wyboru dokonali braci zebrani na Kapitule Generalnej w Wietnamie. Kadencja mistrza Zakonu trwa 9 lat.

Mistrzowi Zakonu w wizycie w Gdańsku towarzyszy  ojciec Jamshed Gill, socjusz Zakonu ds. Azji i Pacyfiku, syn Prowincji Pakistanu.

Jednym z obowiązków najwyższego przełożonego naszego Zakonu jest odwiedzenie każdego klasztoru oraz rozmowa ze wspólnotą i z każdym z braci indywidualnie. Kanoniczna wizyta jest znakiem jedności Zakonu św. Dominika.