W partnerstwie z Fundacją PZU jesteśmy w trakcie realizacji ważnego dla nas projektu konserwatorskiego dotyczącego zabezpieczenia ołtarza św. Józefa. Projekt nosi nazwę:
„Zabezpieczenie dziedzictwa sakralnego. Konserwacja ołtarza św. Józefa z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”.

Zapraszamy na wykład prezentujący przebieg i problematykę dotychczas wykonanych prac konserwatorskich w obrębie ołtarza.

Wykład z prezentacją multimedialną przedstawi Pan Maciej Szczepkowski – konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Wykład odbędzie w Czarnej Sali Domu Duszpasterskiego w środę 20 września o godzinie 19:45.

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, które przybliży szczegóły działań konserwatorskich przy zachowanym, oryginalnym ołtarzu z kościoła św. Mikołaja oraz upowszechni wiedzę o jednym z zabytków Gdańska.