Dziś premiera nowej książki Wydawnictwo W drodze pt. „Milczący kaznodzieja. Brat Gwala Torbiński OP (1908-1999)”.
 
Autorka, Elżbieta Wiater, zafascynowana postacią brata Gwali, zebrała świadectwa dominikańskich współbraci oraz rodziny, które przybliżają nam sylwetkę bohatera i jego duchowość. Autorka przybliża odradzanie się Polskiej Prowincji Zakonu po kasatach w czasie zaborów, konflikt wokół reformy prowincji w dwudziestoleciu międzywojennym, czasy okupacji, w tym wyrzucenie dominikanów z ówczesnych Kresów Południowo-Wschodnich, i zmian po II wojnie światowej, a także okres po Soborze Watykańskim II i lata późniejsze.
 
Zamówienia na stronie internetowej Wydawnictwa: https://wdrodze.pl/produkt/milczacy-kaznodzieja-brat-gwala-torbinski-op-1908-1999/