Podczas prac w kaplicy św. Józefa konserwacji poddawana jest unikalna średniowieczna polichromią „Scala Salutis”. Powstała ok. 1425. Przedstawia ona wstawiennictwo Maryi za ludzkość, ludzi reprezentuje grupa tzw. orantów – modlących się wiernych. Maryja w opiekuńczym geście wyciąga rękę wobec modlących się osób.
Można przypuszczać, że przedstawieni oranci byli to fundatorzy polichromii, niestety przez wieki zapomniano ich imiona.
Dziś kiedy prowadzimy kompleksowy remont konserwatorski kaplicy św. Józefa zapraszamy do objęcia mecenatem konserwacji poszczególnych postaci na polichromii „Scala Salutis”.
Koszt konserwacji jednej postaci to 1.500 zł.
Osoby, które chciałby zaangażować się w prace konserwatorskie w kaplicy św. Józefa i objęcie swoim mecenatem prac przy konkretnych postaciach prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].
Na zdjęciach zaznaczone są numer postaci, które można wybrać, a nawet nadać im nowe imiona.
Wszyscy Darczyńcy otrzymają dyplom potwierdzający włączenie się w prace przy wybranym orancie oraz pamiątkowy album z prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa.