Jesteśmy grupą medytujących wspólnie chrześcijan, praktykujących zgodnie z tradycją Kościoła cichą modlitwę serca, w której uczymy się – w głębokim i skupionym milczeniu – odkrywać obecność Pana Boga w nas.

Praktyka tej modlitwy „pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo jego słabości. Choć jest odmawiana w duszy, w tajemniczy sposób promieniuje na cała wspólnotę. Według Ojców ta „mała modlitwa” jest wielkim skarbem i jednoczy wszystkich modlących się przed obliczem Chrystusa.” /Jan Paweł II, Przemówienie na audiencji generalnej 3 XI 1996 r./

Nasza praktyka medytacji

Kiedy medytujesz, bądź jak góra
Nieruchomo osadzona w ciszy.
Jej myśli zakorzenione są w wieczności.
Nie rób niczego, siedź, bądź,
A poznasz owoce płynące z modlitwy.

Kiedy medytujesz, bądź jak kwiat,
Zawsze skierowany ku słońcu.
Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta.
Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku,
A nie zabraknie Ci światła w drodze.

Kiedy medytujesz, bądź jak ocean.
W swej głębi zawsze nieporuszony.
Jego fale przypływają i odpływają.
Bądź spokojny w swym wnętrzu,
A złe myśli same odejdą

Kiedy medytujesz, pamiętaj o oddechu,
Dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą,
Oddech od Boga pochodzi i do Boga wraca.
Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia,
A nic od Dawcy życia cię nie rozłączy.

Kiedy medytujesz, bądź jak ptak,
Śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy.
Jego pieśń wznosi się, jak dym kadzidła.
Niech i twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia,
A nie poddasz się nigdy zniechęceniu.

/O. Jan Bereza, fragment Medytacja z Ojcem Serafinem /

Szczegółowy opis

Medytacja jest formą modlitwy indywidualnej, niedyskursywnej. Istotą wspólnej praktyki jest bycie w drodze z innymi. Pomaga nam w tym nasz rytuał, który wypracowaliśmy w trakcie wspólnych spotkań inspirując się regułą praktyki w Chrześcijańskim Ośrodku Medytacji w Lubiniu.

Medytacja odbywa się w prezbiterium Kościoła. Każdy z uczestników przed medytacją zdejmuje obuwie i staje przy wybranej przez siebie macie z poduszką lub krzesełkiem. Po wybraniu miejsca stoimy przed swoją matą i czekamy na uderzenie drewnianych „klapek”, aby się pokłonić, po czym siadamy na macie.

Cały cykl medytacyjny składa się z dwóch rund medytacji na siedząco, które trwają po 20 minut, oraz dzielącej je medytacji w ruchu.

Przed pierwszą rundą medytacji siedzącej, o. Wojciech – nasz opiekun duchowy, rozbudza nasze serca do modlitwy krótkim wprowadzeniem, po nim następuje uderzenie w gong, co oznacza rozpoczęcie medytacji.

Medytacja w ruchu. O rozpoczęciu medytacji w ruchu informuje nas podwójne uderzenie w gong. Przechodząc do medytacji w ruchu z delikatnością wstajemy, po czym kłaniamy się i ustawiamy wokół mat w równych odstępach. Na dźwięk klapek bardzo powoli idziemy (step by step). W czasie trwania medytacji w ruchu utrzymujemy tą samą dyscyplinę i koncentrację, co w czasie siedzenia. Gdy usłyszymy dźwięk klapki szybszym krokiem wracamy na miejsce – stając przy swojej macie po usłyszeniu klapki kłaniamy się i siadamy.

Na zakończenie medytacji siedząc wypowiadamy szeptem Ojcze nasz i kłaniamy się na stojąco.

Sposób medytacji dla początkujących

Usiądź wygodnie, wyprostuj kręgosłup, przez cały czas medytacji siedź nieruchomo, jak to tylko możliwe. Bądź zrelaksowany, ale uważny. Oddychaj naturalnie, spokojnie, oczy możesz mieć półprzymknięte.

Na początku możesz powtarzać proste modlitewne wezwanie. Jest to słowo, które sam sobie wybierzesz, może to być imię „Jezus”, ewangeliczne słowo „Maranatha”, „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną” itp.

Słowo modlitewne ma za zadanie uspokoić tok twoich myśli, ponieważ problemem jest najczęściej twój własny umysł, który bardzo rzadko przebywa w chwili obecnej. Wypowiadając wezwanie porzucaj wszystko, aby doświadczyć prostoty, która jest wolnością od siebie, od własnych myśli i pragnień.

Modlitewne wezwanie powtarzaj w myśli szczególnie wtedy, gdy jakieś myśli lub obrazy będą narastać. Możesz powtarzać wezwanie w rytm swojego oddechu – wdech jako przyjmowania obecności i miłości Bożej, wydech jako oddawanie tego wszystkiego co ludzkie Bogu. Jednak nie koncentruj się na rytmie, pozwól, aby rozwinął się naturalnie. Po prostu powtarzaj modlitewne słowo z wiarą i ufnością.

Kontakt z nami

Do wspólnej medytacji zapraszamy w każdą środę o godz. 19:45 w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Kościół zamykany jest po Mszy św. o godz. 19:00. Trzeba być trochę przed godz. 19:30 i wejść przez kościół do prezbiterium lub przez furtkę od ul. Pańskiej i kierować się wzdłuż parkanu aż do domku duszpasterskiego. Następnie przez domek należy wejść do prezbiterium. Medytację zaczynamy punktualnie o godz. 20:00. Osoby, które przyjdą później niestety nie dostaną się do środka.

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy, skontaktuj się wcześniej z koordynatorem spotkań, Marylą Ebert-Trzaską: [email protected]+48 501 744 189.
Opiekę duszpasterską nad grupą medytacyjną sprawuje o. Jacek Truszczyński OP.

Nasza Grupa należy do Lubińskiej Wspólnoty Grup Medytacji Chrześcijańskiej.

Jak trafić do domku duszpasterskiego? Kliknij mapkę!

mapa_11

Lektury

O wiele więcej osób – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II do biskupów francuskich 24 lutego 1982 roku – byłoby zdolnych do modlitwy myślnej, lecz nikt ich tego nie uczył. Teraz więc, bez życia wewnętrznego, wierni tracą żywotność, ich modlitwa staje się brzmiącym cymbałem, a praktyka religijna, jeśli istnieje, wyjaławia się.

1. Anonim, Obłok niewiedzy, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2001.

2. Anonim, Chmura niewiedzy, Wydawnictwo Tyniec, Kraków.

3. Franz Jalicas SJ, Rekolekcje kontemplatywne, Wydawnictwo WAM.

4. Jan M. Bereza OSB, Sztuka codziennego życia, Zysk i Ska, Poznań 1997.

5. Jan M. Bereza OSB, Myśli codziennego życia, Księgarnia Św.Wojciecha, 2007.

6. Jan M. Bereza OSB, Medytacja z Ojcem Serafinem, Wydawnictwo W Drodze.

7. Jacek Bolewski SJ, Prosta praktyka medytacji, Wydawnictwo M, Kraków 1992.

8. Wiliam Johnston SJ,  Życie w miłości – modlitwa chrześcijańska w praktyce, WAM, Kraków 1997.

9. Thomas Matus OSB cam., Joga i modlitwa Jezusowa, Homini, Kraków 2003.

10. Thomas Merton, Modlitwa kontemplacyjna, W Drodze, Poznań 2005.

11. Thomas Keating, Ponowne przebudzenie,  WAM, Kraków 2003.

12. Thomas Keating, Królestwo boże jest jak…, WAM, Kraków 2003.

13. Thomas Keating, Podróż do wnętrza, WAM, Kraków 2003.

14. Thomas Keating, Otwarty umysł, otwarte serce, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2004.

15. Basil Pennigton OCSO, Zaproszenie do modlitwy głębi, W Drodze, Poznań 2004.

16. Basil Pennigton OCSO, Modlitwa prowadząca do środka, Homini, Kraków 2003.

17. Richard Rohr, Wszystko ma swoje miejsce. Dar modlitwy kontemplacyjnej, Esprit, Krakow 2006.

18. Richard Rohr, Poruszyć światem.

19. Jan Kasjan, Rozmowy o modlitwie, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2003.

20. John Main OSB, Chrześcijańska medytacja, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2012.

21. John Main, Chrystusowe teraz, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.

22. John Main OSB, Chrystusowa obecność, WAM, Kraków 1998.

23. John Main OSB, Medytacja chrześcijańska. Głód głębi serca.

24. John Main OSB, Głos ciszy, Ethos, Warszawa 1997.

25. John Main OSB, Radość trwania, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2004.

26. John Main OSB, Ścieżka medytacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

27. Laurence Freeman OSB, Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej.

28. Laurence Freeman OSB, Jezus – wewnętrzny nauczyciel, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2012.

29. Laurence Freeman OSB, Od pierwszego wejrzenia. Doświadczenie wiary, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2012.

30. Laurence Freeman OSB, Praktyka medytacji chrześcijańskiej, Wydawnictwo Homini, Kraków 2004.

31. Laurence Freeman OSB, Medytacja chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011.

32.  Laurence Freeman OSB, Pielgrzymka wewnętrzna. medytacyjna podróż, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011.

33. Laurence Freeman OSB, Drogocenna perła, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011.

34. Wilfrid Stinissen OCD i Mnich Prawosławny, Imię Jezus jest w tobie. O modlitwie nieustannej,  W drodze, Poznań 2002.

35. Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom I, Gerontikon, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2007.

36. Laura Swan, Zapomniane matki pustyni, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

37. Filokalia. Teksty o Modlitwie Serca, Wydawnictwo M, Kraków 2002.

38. Wiliam Johnston, Życie w miłości – modlitwa chrześcijańska w praktyce, WAM, Kraków 1997.

39. Opowieści pielgrzyma, Wydawnictwo W Drodze.

40. Jean-Yves Leloup, Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.